Zoeken naar huizen

   
Omdat een huidig huis niet identiek is aan het huis in 1500 vergt het wat creatieviteit om het juiste huis te zoeken. Als het huidige adres bekend is, is het relatief eenvoudig. Dan gaat u naar de kaart van 2016 en klikt op het betreffende huis. Als het donkerbruin van kleur is, is er al een beschrijving van dit perceel gemaakt. Als het lichter van kleur is, is dat nog niet het geval. Dan kunt u een mail sturen met de vraag wat er bekend is.

Iets moeilijker is als u uit een oudere akte alleen het kadasternummer weet. In een aparte tabel staan de kadasternummers met de tijd waarin ze bestonden. Daarin staat tevens het huisnummer in 2016 vermeld. Dan weet u dus weer genoeg om direct naar de kaart van 2016 te gaan. Deze tabel is momenteel helaas nog niet zover gevuld dat het mogelijk is erop te zoeken.

Nog moeilijker is het als u alleen een oud huisnummer weet. In eind 18de eeuw en in de 19de eeuw werden de huizen wel genummerd, maar als er nieuwe huizen bij kwamen werden de huisnummers aangepast. Wanneer dit soort aanpassingen plaatsvonden is niet bekend. Soms begonnen de nummers aan de ene kant van de stad en soms aan de andere kant. Om hier enige duidelijkheid in te krijgen is een tabel in onwikkeling waarin het oude huis- of wijknummer, de straat met het jaar vermeld staat. Als uit ons onderzoek duidelijk is wel huis het betreft is een connectie met het adres uit 2016 gemaakt. Ook deze tabel is in ontwikkeling, maar kan al wel doorzocht worden. Alleen wijknummers zijn nog verwerkt.

Tenslotte is er nog een mogelijkheid dat u alleen een straat en de naam van de eigenaar of bewoner kent, maar niet weet waar in die straat. Dan kunt u in de grote database zoeken. Mocht u er niet uitkomen dan kunt u een mail sturen met de vraag wat er bekend is. Dan kunnen wij proberen aansluiting te vinden.

Sinds 2018 kunt u ook zoeken in de genealogische database met inwoners van wijk bij Duurstede.

© 2017-2024 Ewab-applications, Hilversum