Peperstraat

Alleen het westelijke deel van de Peperstraat maakte deel uit van de stad binnen zijn eerste omwalling. Op het kruispunt van de oude oostelijke stadsgracht (de Arkgracht en latere Mazijk), het Kerkstraatje en de Peperstraat lagen een sluis, brug en stadspoort, de Arkpoort. Na de stadsuitbreiding rond 1350 werd de Peperstraat in oostelijke richting verlengd. De Arkpoort verloor zijn functie en werd na een brand circa 1520 gesloopt. Sindsdien vormt de straat een smalle corridor tussen de Markt en de Oeverstraat.

De bebouwing is dicht met overwegend smalle, dwarsgeplaatste huizen van twee bouwlagen. Met uitzondering van het bouwblok Peperstraat 1-13 ten zuiden van de Grote Kerk bevatten de meeste huizen nog laat-middeleeuwse bouwonderdelen.De zuidzijde
kerk 1-3 5 791113

© 2015-2024 Ewab-applications, Hilversum