Huizeninformatie binnenstad Wijk bij Duurstede

In de loop van vele jaren heeft een aantal mensen allerlei informatie over de huizen in de binnenstad van Wijk bij Duurstede verzameld. De meeste initiatieven om tot een groter overzicht te komen zijn helaas steeds weer gestopt. De belangrijkste reden was dat het te veel tijd en geld kostte om een groot gedegen onderzoek mogelijk te maken. Om dezelfde reden is ook de presentatie op deze website nog niet af, maar is het een pilot waaraan steeds aanvullingen toegevoegd gaan worden.

De meeste bronnen die we gebruikt hebben, zijn beschikbaar in het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede, waar ruim 4 kilometer archief aanwezig is. Daar zijn vele vrijwilligers al jaren bezig met het maken van makkelijk leesbare toegangen op de oude archiefstukken. Zo is een groep bezig geweest met het bewerken van de transportregisters, dat zijn boeken waarin de overdracht van onroerend goed is beschreven. Omdat deze over de stad Wijk tussen 1550 en 1811 bijna compleet bewaard zijn, was dat een mooie basis voor het onderzoek. Daar is het onderzoek dan ook mee gestart.
In de loop van de tijd zijn vele andere archiefstukken over de stad bewerkt en beschikbaar gesteld via de website van het RAZU, zoals belastinglijsten en bevolkingsregisters. Ook zijn door enkele bekende genealogen vele archiefstukken met informatie over Wijk bij Duurstede uit andere archieven bewerkt. Deze zullen in de loop van 2017 ook via de website van het archief beschikbaar komen.

Voor dit onderzoek vullen we met al deze informatie een grote database waardoor we nu al over ruim 62 duizend akten beschikken met informatie over voornamelijk huizen in de binnenstad maar ook over enkele huizen en landerijen buiten de oude stadskern. Onder het kopje Bronnen in het menu zijn de gebruikte bronnen uitgebreider beschreven en worden zo mogelijk de bewerkers daarvan genoemd.

Het uiteindelijke doel is om van elk huis (of een huis dat daarvoor op ongeveer dezelfde plek stond) een historische beschrijving te geven waarin in de vorm van een lopend verhaal met illustraties de eigenaars en bewoners in de loop der tijd worden genoemd. Als over de bewoners wat meer bekend is, zal dat ook kort aangestipt worden. Voor de diepgravende onderzoeker is er onderaan elk verhaal een link waarin alle gebruikte akten betreffende dat huis in chronologische volgorde vermeld staan, waarbij ook direct naar het oorspronkelijke archiefstuk verwezen wordt. Hoeveel huizen er in de loop der jaren precies hebben gestaan, is niet geheel duidelijk, maar onder het kopje Straten wordt ook hiervan een indruk gegeven. Ook is daar iets meer te vinden over de verschillende straten in zijn geheel.

Om een specifiek huis te zoeken zijn meer mogelijkheden beschikbaar. Als je de huidige plek binnen de stad weet, kun je op de kaart het betreffende huis aanklikken en krijg je meteen het verhaal. Als je alleen een kadasternummer of een wijknummer weet, zul je via een extra tabel het adres in de huidige stad kunnen achterhalen. Bedenk daarbij wel dat kadasternummers specifiek aan een stuk grond behoren en dus vaststaan, maar dat de wijk- en huisnummers in de loop der tijd soms veranderden. Daarom is in de tabel ook steeds het jaar meegenomen. In beide mogelijkheden kom je met het menu Zoeken. Deze tabellen zijn nog in een beginstadium en daardoor nu nog verre van compleet.


  

 

Laatste nieuws

09-03-2024Telefoonboeken 1929-1951 toegevoegd

Hulp gevraagd
Het werk aan dit project is uitermate tijdrovend en we zouden het ook prettig vinden, als je op een of andere manier zou willen meewerken. Hulp kan er zijn in de vorm van het bewerken van oude teksten maar ook verhalen of foto's uit de laatste eeuw zijn zeer welkom. Dit kan door een mail te sturen aan de organisatie. Je krijgt daarna zo snel mogelijk een reactie.


© 2017-2024 Ewab-applications, Hilversum